Uusi Facebook-ryhmä viestinnän, markkinoinnin ja palvelumuotoilun ammattilaisille!

Kävimme eräässä ammattiryhmässä jokunen aika sitten keskustelua siitä, miksi viestijän/markkinoijan kannattaisi syventyä palvelumuotoiluun. Keskustelussa nousi esiin, että palvelumuotoilevat viestijät /markkinoijat ja viestivät/markkinoivat palvelumuotoilijat kannattaisi tavalla tai toisella yhdistää, jotta saadaan tietotaitoa jaettua yli ammattirajojen.

Itse olen viestinnän palvelumuotoilua tehdessäni ja tutkiessani tuskaillut näitä kahta kenttää yhdistävien vähäisten case-esimerkkien ja tutkimusten määrää, joten päätin perustaa ryhmän tätä keskustelua ja tekemisen tapaa Suomessa herättelemään. Ryhmälle on selkeästi tilausta, vuorokaudessa siihen on liittynyt yli 700 ammattilaista!

Mikäli markkinoinnin/viestinnän palvelumuotoilu kiinnostaa, ryhmään pääset liittymään täällä! Tervetuloa keskustelemaan!