Viestinnän ja markkinoinnin palvelumuotoilijat kaksi vuotta!

Siitä on nyt tasan kaksi vuotta, kun eräänä aamuna päätin hetken mielijohteesta perustaa Facebookiin ryhmän Viestinnän+Markkinoinnin palvelumuotoilijat. Olin ollut kiinnostunut palvelumuotoilun ja viestinnän yhdistämisestä jo pitkään, työskennellyt viestintähommissa niin järjestö-, yritys- kuin toimistokentälläkin ja tuolloin viimeistelin palvelumuotoilun opintojani opinnäytetyön parissa.

Kaipasin kontaktia muihin asiasta kiinnostuneisiin ammattilaisiin ja keskusteluita palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä kompastuskivistä viestinnän ja markkinoinnin kentällä. Mikään ei varustanut minua siihen, että aamulla perustettuun ryhmään oli iltaan mennessä liittynyt yli tuhat ihmistä.

Palvelumuotoilu kiinnostaa edelleen

Aihe todella kiinnosti, mutta harvalla oli vankkaa kokemusta asiasta. Kahdessa vuodessa on tapahtunut paljon. Tapa, jolla palvelumuotoilua hyödynnetään viestinnän kehittämisessä on mennyt eteenpäin, ja yhä useampi toimija on lähtenyt kehittämään esimerkiksi verkkosivusisältöjään kohderyhmiään paremmin palveleviksi palvelumuotoilun avulla tai uudistamaan koko tapaa, millä sisäistä ja ulkoista viestintää suunnitellaan.

Ryhmästä on ollut itselleni paljon iloa. Olen tutustunut lukuisiin alan rautaisiin ammattilaisiin ja ylpeänä voin sanoa, että ryhmällä oli merkittävä rooli Palvelumuotoilu viestinnässä ja markkinoinnissa -periaatteiden syntymisessä.

”Palvelumuotoilulla kehitetään vaikuttavaa viestintää, joka puhuu asiakkaan kieltä, tavoittaa hänet oikeissa kanavissa, kohtaa hänet luontevissa ympäristöissä, ratkoo asiakkaan ongelmia, puhuttelee hänen arvojaan, luo tunnesiteen ja ylittää odotukset.”

Periaatteet, joista ylläoleva lainaus on poimittu, muodostettiin yhteiskehittämisprojektina yhdessä alan erilaisten toimijoiden kanssa ja ne ovat mielestäni Facebook-ryhmän aikaansaannoksista tärkein. Hienoa on ollut myös kuulla, kuinka ihmiset ovat löytäneet työpaikkoja ja kontakteja ryhmän kautta, innostuneet hakemaan opiskelupaikkaa tai saaneet uutta virtaa omaan työhön.

Hyvää kaksivuotissynttäriä kaikille ryhmäläisille! Moni teistä on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi periaatteiden luomisessa tai ryhmän keskusteluissa, iso kiitos siitä.

Omia kuulumisia?

Mennyt vuosi on ollut työntäyteinen. Suurin osa blogien pitäjistä tunnistanee tilanteen, jossa edellisestä päivityksestä on liian pitkä aika. Itselläni edellisestä päivityksestä tähän blogiin on päässyt vierähtämään yli vuosi (!), joten näin viestijänä suutarin lapsella ei todellakaan ole kenkiä.

Blogin päivittämisen sijaan sain kun sainkin opinnäytetyöni kasaan. Säteilyturvakeskuksen strategian käytäntöön vientiin liittynyt Viestinnän asiakaskeskeinen kehittäminen oli hieno tilaisuus testata erilaisia menetelmiä. Juttelimme projektista Säteilyturvakeskuksen Leena Hietasen kanssa myös yhden videon verran.

Kaiku Helsingissä kokosimme vuoden alussa ajatuksia ja kokemuksia viestinnän palvelumuotoilusta painettuun oppaaseen. Ensimmäinen painos pääsi loppumaan, mutta oppaan digiversio on edelleen ladattavissa.

Kesällä kävimme puolestaan kollegoideni Niinan ja Elinan kanssa pohtimassa viestinnän palvelumuotoilun eri puolia kolmen podcast-jakson ajan, ensimmäinen osa Viestinnän palvelumuotoilu #1 on jo ulkona, seuraavat osat pääsevät eetteriin loppuvuodesta. Oli todella antoisaa pysähtyä hetkeksi miettimään kertyneitä oppeja ja oivalluksia.

Pääasiassa aika on kuitenkin kulunut kädet savessa projektien parissa. Tällä hetkellä itseäni ja tiimiäni työllistävät eniten verkkosivustoihin, niiden asiakaspolkuihin ja sisältöihin liittyvät parannukset sekä brändiuudistukset, joihin yhdistetään asiakasymmärrystä. Työn alla on parhaillaan myös muutama markkinointiviestintästrategian uudistaminen palvelumuotoillen sekä sisäisen viestinnän kehittämiseen liittyviä projekteja. Lisäksi käymme edelleen valmentamassa organisaatioita paljon siitä, miten palvelumuotoilun lähestymistapaa voi ottaa viestinnän kehittämisessä käyttöön.

Ilokseni voin todeta, että kahden vuoden aikana tietoisuus palvelumuotoilun mahdollisuuksista viestinnän kentällä on kasvanut reippaasti ja yhä useammin projektin itsestäänselvänä lähtökohtana on asiakkaiden ja kohderyhmien arjen ja tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Ps. Tämä blogi päivittynee jatkossakin melko epäsäännöllisesti. Kuulumisiani viestinnän ja palvelumuotoilun yhdistämisen kentällä pystyy seuraamaan myös tilaamalla Kaiku Helsingin palvelumuotoilun ystävien uutiskirjeen.

Viestinnän ja markkinoinnin palvelumuotoilu, onko sitä?

Vielä vuosi sitten ajattelin, että palvelumuotoilu on marginaalisessa roolissa viestintä- ja markkinointikentillä. Alan ihmisten kanssa puhuessa harva hahmotti, mitä tekemistä palvelumuotoilulla ylipäänsä olisi viestinnän ja markkinoinnin tekemisen kanssa. ”Liittykö se jotenkin digipalveluihin?”

Vuoden aikana tilanne on kääntynyt päälaelleen: Kevään aikana minua pyydettiin lukuisiin tapahtumiin kertomaan palvelumuotoilun hyödyntämisestä viestinnän kehittämisessä, ja poikkeuksetta vastaanotto oli todella innostunut. Ajatus viestinnän ja markkinoinnin kehittämisestä palveluna, palvelumuotoilun lähestymistapaa hyödyntäen, oli ”yksinkertaisuudestaan huolimatta mullistavaa”, kuten eräs tapaamani viestintäalan kokenut ammattilainen totesi.

Nosteen varjopuolet

Innostuksessa on kuitenkin omat haasteensa. Poikkeuksellisen kova noste aiheuttaa myös paljon lieveilmiöitä: Kun palvelumuotoilun kysyntää on paljon, tarjonta vaihtelee. Mistä tietää, onko tarjottu asia todella palvelumuotoilua vai jotain sinne päin? Kuka voi nimittää itseään palvelumuotoilijaksi?

Jotta tämän hetken palvelumuotoilunostetta ei seuraa pettymys, keskustelu aiheesta on enemmän kuin tarpeen.Kesällä luin kokemuksia heikosti tehdystä palvelumuotoilusta ja siitä, kuinka palvelumuotoilua tarjoavat myös sellaiset tahot, joilla ei välttämättä osaamista ole. Haaste on tuttu muiltakin aloilta: Esimerkiksi viestinnän puolella on aina säännöllisesti keskusteltu siitä, onko kuka tahansa kirjoittamisen ammattilainen myös viestinnän ammattilainen.

Mitä on ”oikea” palvelumuotoilu?

Ala on selkeästi murroksessa ja laajenee yhä uusille kentille. Palvelumuotoilun ohella puhutaan nyt paljon esimerkiksi liiketoimintamuotoilusta ja oikeusmuotoilusta. Palvelumuotoilun parissa työskentelee paljon eri alojen ammattilaisia, jotka tarkastelevat kehittämistä omien lasiensa läpi. Graafinen suunnittelija, käytettävyysasiantuntija, liiketoiminnan kehittäjä tai teollinen muotoilija näkevät kentän hyvin eri tavalla. Mutta missä vaiheessa palvelumuotoilu muuttuu joksikin muuksi?

Itse tasapainoilen tämän asian kanssa päivittäin: Kannattaako tätä projektia toteuttaa palvelumuotoilun keinoin? Mitä jos asiakkaan resurssit ja aikataulu ovat tiukkoja? Milloin projekti ylipäänsä on palvelumuotoilua ja milloin kehittämistä, jonka tietyissä vaiheissa hyödynnetään muotoilun työkaluja?

Milloin kehitetään palvelua ja milloin puhtaasti viestintää ja/tai markkinointia? Pitäisikö viestintää kehittää aina palveluna? Missä menee viestinnän  ja palvelun raja, vai onko sitä edes? Onko palvelu aina viestintää?

Ei automaattinen tie onneen

Hyviä tapoja kehittää on monia, mutta jotta kehittämistä voi kutsua palvelumuotoiluksi, tiettyjen perusasioiden pitää toteutua. Läheskään aina ei edes kannata – esimerkiksi resurssien puuttuessa tai liian tiukalla aikataululla – toteuttaa kehittämistä palvelumuotoiluprosessina.

Uskon kuitenkin vahvasti, että viestintä ja markkinointi ovat palveluita, joita voi ja kannattaa mahdollisuuksien mukaan kehittää palvelumuotoilemalla. Palvelumuotoilu ei ole automaattinen tie onneen, mutta sen tuomat mahdollisuudet ovat isot. Aidosti asiakaskeskeisesti kehitetty viestintä ja markkinointi vaikuttaa, hyödyttää asiakkaita, pelastaa turhilta kehitysprojekteilta ja tuo innostusta sekä kekseliäisyyttä itse kehitystyöhön.

Ps. Keväältä mieleeni jäi esimerkiksi Ompeluseuran viestintä-, markkinointi- ja media-alan ammattilaisille järjestetty tilaisuus, jossa viestintävalmentaja Laura Vuorio-Kuokan kanssa kävimme läpi täydelle salille kokemuksiamme palvelumuotoilun hyödyntämisestä. Mikäli aihe kiinnostaa, tallenne löytyy täältä!