Hyviä YouTube-kanavia (palvelu)muotoilusta kiinnostuneille

YouTuben kanavista on viime aikoina tullut minulle tärkeä väylä ammatillisen tiedon keräämiseen ja ajan tasalla pysymiseen. Kanavia löytyy laidasta laitaan, tässä muutama poiminta palvelumuotoilua käsittelevistä tai sivuavista kanavista.

Design Forum Finland

Suomalaista muotoilua edistävän Design Forum Finlandin kanavalta löytyy mm. laadukkaita videoita Design Forumin järjestämien tilaisuuksien esityksistä. Viimeisimpinä tällä hetkellä marraskuussa pidetyn Empatia ja teknologia -tapahtuman esitykset, kannattaa käydä kurkkaamassa!

Service Design Network

Service Design Networkin kanavalla pääsee katsomaan mm. vanhojen Service Design Global Conference -tapahtumien esityksiä. Viimeisimmät tosin vuoden takaisia, mutta niissä paljon hyvää asiaa, ja toivottavasti tämän syksyn Madridin tapahtuman esitykset tulevat jossain vaiheessa.

Service Design Show

Hollantilaisen palvelumuotoilijan Mark Fonteijn ylläpitämä ja tällä hetkellä erittäin aktiivisesti päivittyvä Service Design Show -kanava pyrkii herättämään keskustelua erilaisista palvelumuotoiluun liittyvistä asioista. Videoiden joukosta löytyy myös mm. Helsingin muotoilujohtajan Anne Stenroosin haastattelu.

Design Council UK

UK:n Design Councilin kanava ei päivity kovinkaan aktiivisesti, mutta vanhoissa videoissa löytyy paljon erilaisia näkökulmia muotoiluun.

Bonus

Jos et vielä seuraa TedTalks -kanavaa, se kannattaa lisätä listalle. Maailman kovimpien asiantuntijoiden pitämiä 18 minuutin puheenvuoroja, jossa käsitellään kaikkea taloudesta terveyteen ja ympäristöstä elämän tarkoitukseen.

Mitkä ovat omia suosikkikanaviasi, jotka kannattaa lisätä seurantalistalle? Mitä hyviä kanavia listalta puuttuu?

Palvelumuotoilun avulla merkityksellisiä sisältöjä

Tässä juttusarjassa haastattelen opinnäytetyöprojektini puitteissa Suomessa viestinnän muotoilun parissa työskenteleviä henkilöitä.

Tällä kertaa pääsin haastattelemaan palvelumuotoilutoimisto Hellonissa Senior Service Designerina työskentelevää Ida Rainiota, jota voi hyvällä omallatunnolla nimittää sisällön muotoilun pioneeriksi Suomessa.

”Minusta tuntuu usein, että palvelumuotoilun lähestymistapa yhdistää meidän sukupolveamme. Palvelumuotoilu on melko uusi ala, mutta siinä yhdistyy käytäntöjä monelta vanhemmalta alalta. Siksi se tuntuu monesta tutulta. Palvelumuotoiluun syventyvät kokevat usein, että aiemmin toisistaan irralliset ajatukset saavat sen avulla vankan viitekehyksen.”

Palvelumuotoilua viestinnän kentällä vielä vähän

Ida näkee viestijöiden soveltuvan hyvin palvelumuotoilun maailmaan – ja toisin päin. ”Palvelumuotoilua on sovellettu vielä vähän viestinnän kehittämiseen, mutta tällä lähestymistavalla on viestijöille paljon annettavaa. Se haastaa viestinnän ammattilaisia ottamaan entistä paremmin huomioon sisältöjen käyttämisen kontekstia sekä yksilöllistä arvonmuodostusta ja tuottamaan näin merkityksellisempiä sisältöjä. Toisaalta viestijöillä on myös omat vahvuutensa palvelumuotoilun kentällä. Monet heistä ovat sisäsyntyisesti empaattisia, heillä on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito kertoa havaintonsa koskettavina tarinoina.”

Ida näkee viestintäalalla tällä hetkellä mielenkiintoista liikehdintää.
”Somevirran vuolaana pitämisestä on jo aika siirtyä tekemään sitä, joka tuottaa asiakkaalle arvoa. Täytyy vain ensin etsiä ja hoksata – eikä vain olettaa – mikä tai mitä se on. Esimerkiksi some ei suinkaan aina ole paras kanava saada tietoa perille, sillä ihmisinä me tarvitsemme myös kokemuksia alusta loppuun asti tekemisestä.”

Verkkotoimittajasta sisältömuotoilijaksi

Idan oma ura käynnistyi verkkotoimittajana Nelosen uutisissa vuosituhanteen vaihteen jälkeen. Vähitellen hän siirtyi kehittämään digipalveluita Sanomille. Design-pääkaupunkivuodella 2012 oli iso merkitys siinä, että Ida kiinnostui palvelumuotoilusta. Pian hän lähti opiskelemaan alaa Laurean Service Innovation and Design -ohjelmaan ja perusti samalla Suomen ensimmäisen sisältömuotoilutoimiston.

”Halusin kokeilla, miten muotoiluajattelua voisi soveltaa viestintään. Tein esimerkiksi käyttäjäprofiileja sisältösuunnitelmien ja sisällöntuotannon työkaluiksi. Lisäksi selvitin, pitivätkö yritysten omat oletukset asiakkaistaan paikkaansa. Moni yritys kehitti palveluidensa sisältöjä ja toimintaansa oletettujen asiakaspersoonien pohjalta, mutta ne olivat vain yrityksessä työskentelevien henkilöiden käsityksiä heidän asiakkaistaan. Tuolla tavalla toimimalla saa aikaiseksi vain täsmälleen samanlaisia sisältöjä kuin aikaisemminkin.”

”Muotoiluajattelua voi soveltaa mihin vain, ja itse innostun tällä hetkellä mahdollisuuksista selkeyttää yhteiskunnallista vuorovaikututusta ja jopa yhteiskunnan rakenteita sen avulla.”

Ida Rainio on koulutukseltaan filosofian maisteri ja Master of Business Administration, ja hänen lopputyönsä yhteiskehitetystä yritystarinasta on palkittu vuoden 2014 palvelututkielmana. Hän on työskennellyt palvelumuotoilutoimisto Hellonissa vuodesta 2015 lähtien. Hänen missionsa on jättää maailma paremmaksi paikaksi kuin millaisena sen löysi.